Fogalomtár

Önkötés

Az a szabályozott piaci ügylet, amely esetében ugyanaz a klíringtag vagy megbízója áll mind az eladói, mind pedig a vevői oldalon.

Önrész

A kártalanítás összege az egymillió forint feletti követelés esetén a követelés kilencven százaléka (de a teljes összeg nem haladhatja meg a kártalanítási összeghatárt). A 10%-ot a kárból a befektető maga viseli, ez az un. önrész.

Önálló rendelkezési jog

Egy személy egyedül jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

Örökítés

Olyan teljesítési mód, amely során a KELER-hez beadott megbízásokat a KELER nemcsak a kért értéknapon, hanem azt követően meghatározott időpontig, ismételten megpróbál teljesíteni.

Összevont értékpapírra vonatkozó számla

A KELER által vezetett, az Ügyfél rendelkezése alatt álló gyűjtőelven kezelt nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapír megjelenítését szolgáló értékpapír nyilvántartás.