Tagjaink

Országos Betétbiztosítási Alap
Országos Betétbiztosítási Alap
Alapítás: 1993
Cím: 1092 Budapest, Köztelek u. 6.
Telefon: +36 (1) 214 0661
Kék szám:
Fax: +36 (1) 214-0665
E-mail: info@oba.hu
Weboldal: www.oba.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
dr. Kómár András ügyvezető igazgató
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 1993-ban jött létre a hazai betétbiztosítás letéteményeseként. A Magyarországon székhellyel rendelkező betétgyűjtő hitelintézetek kötelesek csatlakozni az OBA-hoz. Az OBA fő feladata, hogy egy tagintézet tevékenységi engedélyének visszavonását vagy felszámolásának elrendelését követően  a jogszabályban előírt határidőn belül kártalanítsa a biztosított betéteseket főszabály szerint betétesenként és tagintézetenként 100 ezer euró kártalanítási összeghatárig. Az OBA 1993-as alapítása óta 2019-ig 17 hitelintézet betéteseit kártalanította, összesen 267 milliárd Ft összegben.

Az OBA irányító szerve az Igazgatótanács, amelynek tagjai

  • a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által kijelölt személy,
  • az MNB elnöke által kijelölt két személy, akik közül az egyik szanálási hatósági, a másik a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti feladatait felügyelő alelnök vagy e feladatot ellátó vezető,
  • a hitelintézetek érdek-képviseleti szervezetei által kijelölt két személy,
  • a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének igazgatósági elnöke által kijelölt személy, továbbá
  • az OBA ügyvezetője.

Az Igazgatótanács tagjai közül évenként elnököt és alelnököt választ. Az OBA önálló munkaszervezettel rendelkezik, tevékenységének operatív irányítását az ügyvezető igazgató látja el.

Az OBA munkaszervezete látja el a Szanálási Alap operatív feladatait is.