Tagjaink

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Alapítás: 1989
Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Telefon: +36-1-202-3777
Kék szám:
Fax: +36-1-225-4210
E-mail: info@takarek.hu
Weboldal: www.mtb.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Vida József elnök-vezérigazgató
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon 100 % Hazai tulajdon
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

MTB Zrt.

Az MTB Zrt. az Integráció üzleti irányító szervezete. Kontrollt és üzleti szolgáltatásokat biztosít a Csoport tagok számára, az S&P minősíti (konszolidált Takarék Csoport adatok alapján), jelenlegi osztályzata BB stabil kilátással. Az MTB Zrt. szabályozza és biztosítja a Takarékbank működését és koordinálja üzleti fejlődését. Ezen felül treasury, befektetési és ALM szolgáltatásokat nyújt az Integráció, valamint harmadik felek részére.

Takarék Csoport / Integráció története

A Szövetkezeti Hitelintézetek több mint 150 éves magyarországi történetük során mindig a hazai bankrendszer meghatározó szereplői közé tartoztak. Többszöri átalakulás után az ötvenes években jöttek létre a takarékszövetkezetek. A szektor életében jelentős változást hozott a rendszerváltás, ugyanis a kétszintű bankrendszer létrejöttekor a takarékszövetkezetek megalapították a központi bankjukat, Takarékbank néven (jelenlegi nevén MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., rövid neve: MTB Zrt.), amellyel a cél a piaci pozíció megerősítése és az üzleti tevékenységek központi támogatása volt. 1993-ban létrehozták a Takarékszövetkezeti Integrációt és felállították közös biztonsági alapjukat, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapot (OTIVA). Ezekkel a lépésekkel elkezdődött a takarékok számának csökkenése.

A 2010-es évek közepére elkerülhetetlenné vált az Integráció megerősítése és a működés egységesítése, amelyhez segítséget nyújtott a 2013-as integrációs törvény megalkotása. A cél a szektor modernizálása, kockázatainak csökkentése és egy hatékony szövetkezeti csoport kialakítása. Ehhez szükséges egy erős központi irányítás (Integráció üzleti irányító szervezete: MTB Zrt.) és ellenőrző szerv (Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetet (SZHISZ) felállítása.

2015. szeptember 23-án az Integrációs Szervezet felvette tagjai sorába az FHB Jelzálogbank Nyrt-t, és FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-t is, melyek 2018 elejétől Takarék Jelzálogbank és Takarék Kereskedelmi bank néven folytatták tevékenységüket.

2016. óta zajlik a szövetkezeti hitelintézetek (SZH-k) konszolidációja, 2017 végére 12 regionális SZH + 3 kisbank jött létre.

A konszolidáció utolsó szakaszának első ütemében új Takarékbank a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Mohácsi Takarék Bank és a Pannon Takarék Bank egyesülésével jött létre, valamint átvette az MTB Zrt.-nek a vállalati és lakossági számlaszerződés-, betét- és hitelállományait is.

A második ütemben, 2019. október 31-én a fennmaradó 11 takarékszövetkezet (3A, Békés, Centrál, Dél, Fókusz, Hungária, Korona, M7, Nyugat, Pátria, Tiszántúli) és a Takarék Kereskedelmi Bank is beleolvadt a Takarékbankba. A teljes egyesüléssel a Takarékbank 750 fiókjával messze a legnagyobb hálózattal várja ügyfeleit az egész országban, 15 mobil bankfiók pedig kistelepülésekre viszi el a banki szolgáltatásokat az ország összes megyéjében.  A szövetkezeti értékek és hagyományok megőrzése érdekében megalapításra került a Takarék Egyesült Szervezetet (TESZ), amely megújult formában biztosítja a szövetkezeti működés és ezáltal a szövetkezeti értékek és hagyományok megőrzését a Csoportban, valamint a szövetkezeti részjegy tulajdonosok részére a szövetkezeti működés révén megvalósuló közösségi tulajdonból eredő előnyök elérését. Jelenleg a Takarékbankban egyesült SZH-k belépést választó tagjaiból áll, taglétszáma 5 ezer fő. A Takarékbankban lévő tulajdonrésze révén a részjegyesek közvetetten részesülhetnek az egyik legnagyobb hazai bank eredményéből, valamint a szervezet egy főt delegálhat az SZHISZ-be. A tagok a részjegyeik után osztalékot kapnak, melynek egy részét közösségi célokra különíthetik el.