Bemutatkozás

Bankszövetség

A Magyar Bankszövetség megalakulására 1989. február 17-én került sor. Tagjai a Magyarországon bejegyzett és működő pénzintézetek. Az évek során a taglétszám a szektor fejlődésének megfelelően változott, a Bankszövetségnek több mint negyven tagja van. Az elfogadott alapszabály értelmében tagjai azok a pénzintézetek lehetnek, amelyek rendelkeznek a törvényben előírt minimális alaptőkével, és elfogadják a Szövetség alapszabályzatát.

A Magyar Bankszövetség a hazai bankok érdekképviseleti szerve, a banki közösség hivatalos álláspontjának koordinátora és képviselője. A szövetség legfontosabb feladata a tagjait érintő szakmai érdekek képviselete, érvényesítése. A szakmai álláspontok kialakítása érdekében a Szövetség bankok szakértőiből álló munkabizottságokat hoz létre.

A Bankszövetség - tagjai szakmai érdekeinek képviselete érdekében - szakértők bevonásával rendszeresen részt vesz mindazoknak a törvényeknek, jogszabályoknak, programoknak a kidolgozásában, véleményezésében és egyeztetésében, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintik a bankszektort. Képviseli a konszenzus elvének megfelelően kialakított állásfoglalásokat a magyar törvényhozás, a Kormány különböző fórumain, a törvények, jogszabályok előkészítése során. Véleményezi az MNB monetáris szabályozásának tervezetét, és szorosan együttműködik a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központtal. Fontos feladatának tekinti, hogy együttműködjön más érdek-képviseleti szervezetekkel, kifejtve tagjai véleményét az aktuális gazdasági, pénzügyi stb. kérdésekben.

A Magyar Bankszövetség hangsúlyt fektet a közvélemény rendszeres tájékoztatására a pénzügyi szektorral kapcsolatos meghatározó kérdésekről.

A Bankszövetség képviselője tagja az Országos Betétbiztosítási Alap és a Befektető Védelmi Alap Igazgatótanácsának.
A Magyar Bankszövetség 2004. január 1-jével az Európai Bankföderáció teljes jogú tagjává vált. Az európai Bankföderáció az európai banki közösség legfontosabb érdekvédelmi csúcsszerve, tagjai 31 ország nemzeti bankszövetsége. A Bankszövetség, és rajta keresztül a hazai pénzintézetek szakemberei a Bankföderáció valamennyi bizottságának és munkacsoportjának a munkájában részt vehetnek. Az EU Bankföderációjától kapott rendszeres szakmai tájékoztatókkal a Szövetség segíti a bankok felzárkózását az integrációs feladatokhoz. A Magyar Bankszövetség arra törekszik, hogy a szakbizottságok munkájába olyan szakembereket delegáljon, akik felkészültségükkel hatékonyan tudják a szakmai szempontokat képviselni. Számos ország bankszövetségével alakult ki kétoldalú kapcsolat a szakmai tapasztalatok rendszeres kicserélése és a szakemberképzés elősegítése céljából.