Tagjaink

KELER Csoport
KELER Csoport
Alapítás: 1993
Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Telefon: +36-1-483-6100
Kék szám:
Fax: +36-1-342-3539
E-mail: keler@keler.hu
Weboldal: www.keler.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Demkó-Szekeres Zsolt vezérigazgató
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon MNB 53,33%, BÉT 46,67%
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

A KELER CSOPORT FŐBB SZOLGÁLTATÁSAI

A KELER Zrt. (továbbiakban KELER) és a leányvállalata a KELER KSZF Zrt. (továbbiakban KELER KSZF) több mint 20 éves értéktári, klíring- és elszámolási tapasztalatával a magyar és a nemzetközi elszámolási piac elismert szereplője, a térségben elsőként, és mondhatni eddig egyedülállóként adaptálta a fejlett piacokra jellemző, ott megszokott klíring és elszámolási megoldásokat, amelyek a munkatársai szakértelmével párosulva biztosítja, hogy ügyfelei élvezhessék az ügyleteik partnerkockázattól mentes, biztonságos elszámolását.

A KELER végzi az értéktári és banki tevékenységet, míg a KELER KSZF felelős a klíringházi és a garanciavállalási funkciókért.

KELER

KELER KSZF

Kibocsátói szolgáltatások

Értéktári és értékpapírszámla-vezetési szolgáltatások

Letétkezelés

Befektetési jegyek (WARP)

Hitelintézeti szolgáltatások

Treasury szolgáltatások

Kódkiadás

Piaci jelentések (TR)

Klíringszolgáltatás

Klíringtagi rendszer működtetése

Központi szerződő fél szolgáltatás

Kockázatkezelés

Garanciavállalás                                              

Garancia rendszer működtetése

 

KELER –  Kibocsátói Szolgáltatások

A KELER mind központi értéktárként, mind pedig hitelintézetként fontos szerepet tölt, illetve tölthet be az értékpapírok egész életciklusa alatt. Az értékpapír kibocsátás, a társasági események kezelése, és végül az értékpapír megszűntetés összetett folyamatában a KELER jól körülhatárolt, kidolgozott és innovatív megoldásokkal segíti a kibocsátókat és a tőkepiaci szereplőket. A szolgáltatások bizonyos köre kötelezően és kizárólagosan a KELER-nél vehető igénybe, a termékek nagyobb részét a KELER azonban a piaci szereplőkkel versenyezve egyedileg, vagy csomagban nyújtja Ügyfelei számára.

A KELER kiemelt célja, hogy teljes körűen biztosítsa ügyfelei számára a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos eljárásainak elektronikus, interneten keresztüli elérhetőségét és lebonyolítását.

KELER – Értéktári és Értékpapírszámla vezetési Szolgáltatások

Központi Értéktárként a KELER feladata az összes hazai kibocsátású dematerializált értékpapír állományának naprakész és teljes körű nyilvántartása, a befektetési szolgáltatók (közvetítők) és kibocsátók értékpapírszámláinak vezetése. A KELER vállalja továbbá fizikai értékpapírok kezelését, ide értve a számlákon történő nyilvántartást és tranzakció-menedzsmentet.

A KELER biztosítja a szabályozott piaci és OTC ügyletek kiegyenlítését, illetve az általa vezetett értékpapír- és letéti számlákon az értékpapír műveletek teljes körű lebonyolítását.

A KELER az általa letétkezelt ügyfelek értékpapírszámláján lévő magyar és külföldi értékpapírokra a különböző társasági események vonatkozásában biztosítja az értékpapírokhoz kapcsolt jogok érvényesítését (ún. asset servicing).

KELER - Befektetési jegyek (WARP)

 A magyar tőkepiaci szereplőkkel közösen kifejlesztett Wide Application Routing Platform (WARP) elnevezésű számítástechnikai rendszer segítségével a hazai befektetési jegyekkel kapcsolatos piaci műveletek (forgalmazás, értékpapírok keletkeztetése és törlése) integrált platformon keresztül valósul meg. A piaci folyamatora épüéő és azok által vezérelt alkalmazáson keresztül közvetlen kapcsolat alakult ki az alapkezelő, a befektetési jegyeket értékesítő és visszaváltó forgalmazó, az alap jogszabályban és a kezelési szabályzatban meghatározott működését biztosító letétkezelő, valamint az értékpapírmozgásokat elszámoló és nyilvántartó KELER között.

KELER – Hitelintézeti szologáltatások

A KELER a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 335/A. (3) §-ban meghatározott feltételek és korlátozások alapján nyújt hitelintézeti szolgáltatásokat és megfelel a hitelintézeteket szabályozó minden hazai és nemzetközi előírásnak.

Az Ügyfeleknek forint és deviza pénzeszközei nyilvántartására, illetve fizetési forgalmának lebonyolítására számlát vezet, amely a KELER által nyilvántartott, jelenleg 42 devizanemben rendelkezhet egyenleggel (pl: EUR, USD, GBP, CHF, stb.). A KELER mint hitelintézet közvetlen tagsággal rendelkezik a magyar fizetési rendszerekben, a külföldi deviza fizetési rendszereket pedig számlavezető bankjai által éri el.

KELER – Treasury szolgáltatások

A saját számlás ügyletek bonyolítása mellett a magyar tőkepiac stabilitásának elősegítése érdekében pénz- és tőkepiaci műveletekkel áll Ügyfelei rendelkezésére, üzleti kapcsolatai révén a Treasury képviseli a KELER-t a bankközi pénz- és állampapírpiacon.

KELER - Kódkiadás

A KELER, nemzeti kódkiadóként és egyszersmind az Association of National Numbering Agency (ANNA) 120 ország nemzeti bankjait, értéktárait, adatszolgáltatóit, szabályozóit és tőzsdéit tömörítő szervezet tagjaként elkötelezett abban, hogy olyan a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon is felhasználható egyedi azonosítók kifejlesztésében és kibocsátásában vegyen részt, amelyek széles (szakmai és befektetői) körben alkalmazhatók az egyes pénzügyi eszközök és vállalkozások egyértelmű beazonosítására.

Jelenleg a következő nemzetközi azonosítók igényelhetők a KELER-en keresztül: ISIN, CFI, FISN, LEI

Piaci jelentések (TR)

A piaci folyamatok ellenőrzése és az ügyeletek transzparenciájának biztosítása érdekében a szupranacionális és nemzeti felügyeletek a piaci szereplők számára meghatározott típusú tranzakciók jelentési kötelezettségét írják elő. A KELER integrált megoldást kínál  a jelentésre kötelezettek számára az alábbi jogszabályok által előírt riportok továbbításában.

 • EMIR – European Market Infrastructure Regulation
 • REMIT – Regulation of wholesale Energy Market Integrity and Transparency
 • MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive

 

Elektronikus Szolgáltatások

A szolgáltatások széleskörű igénybevétele, valamint a kommunikáció megkönnyítése és sztenderdizálása érdekében, a KELER a hagyományos csatornákon (személyes és papír alapú) kívül elektronikus megoldásokkal segíti Ügyfeleit. A folyamatosan frissített nemzetközi megoldásokon (pl.: SWIFT) túl, az egyedi fejlesztésű elektronikus csatornák nem kizárólag az üzenetváltásra korlátozódnak, hanem számos olyan beépített, önálló funkciókkal rendelkeznek, melyek addicionális értékkel bírnak és túlmutatnak a nemzetközi sztenderdeken (pl.: KID, eDEMAT, eISIN)

KELER KSZF

A KELER csoport tőke és energiapiaccal kapcsolatos klíring és elszámolási szolgáltatásai lefedik többek között a számlavezetés (forint, deviza és értékpapír), a napi tőzsdei ügyletek nyilvántartása, pénzügyi rendezése, a biztosítékok kezelése, garanciavállalás és jelentések küldése szolgáltatásokat.

A fenti tevékenységeket a KELER Csoport a KELER és a KELER KSZF között osztja meg oly módon, hogy a KELER KSZF a garanciarendszerén és az alklíringtagsági kötelezettségeken keresztül biztosítja a piac klíringjét és biztonságos elszámolását, míg a KELER banki szolgáltatások nyújtásával teremti meg az elszámolás technikai feltételeit.

A KELER KSZF, a régió vezető klíringházaként, tőzsdéket és kereskedési platformokat szolgál ki; az ügyletek széles skáláját számolja el, többek között értékpapírokat, tőzsdén kereskedett derivatívokat, FX derivatívokat, áru ügyleteket, energiát, stb.

A központi szerződő fél garantálja az elszámolt piacokon az általa befogadott ügyleteket, ezáltal a központi szerződő fél vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel. Így a felek között állva, a tőzsdei tranzakciók kockázatát vállalva helytáll a felek üzleteiből adódó kötelezettségekért. A KELER - Európában elsők között - 2002 májusában vezette be a központi szerződő fél (central counterparty, CCP) intézményét, mely funkciót 2009. január 1-je óta a KELER KSZF látja el az alábbi hazai piacokon:

 

Tőkepiac                                            Energia piacok                                                          

Budapest Értéktőzsde                    KP (klíringházként)                  

BÉTa                                                  CEEGEX (klíringházként)                 

MTS Hungary

A KELER KSZF klíringbankként az alábbi piacokon nyújt szolgáltatást a német klíringház (az ECC ) partnereként:

 • HUPX,
 • EPEX,
 • EEX,
 • PXE
 • CEGH,
 • SEEPEX,
 • Powernext,
 • PEGAS,

 

Az elszámolás során a KELER KSZF célja, hogy minimalizálja a piaci szereplők tranzakcióinak elszámolási kockázatát, illetve semlegesítse az elszámolások központi jellegéből fakadó rendszerkockázatot. A KELER KSZF biztosítja, hogy az elszámolási rendszerben csak megfelelő tőkeerővel és erőforrásokkal rendelkező, prudensen működő piaci szereplők vegyenek részt, amelyek mindenkor, időben képesek teljesíteni az elszámolásokból fakadó pénzügyi kötelezettségüket. A számított kockázatok fedezésére esetenként biztosítékokat szed klíringtagjaitól, amely óvadékul szolgál a teljesítéshez.