Tagjaink

BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.
BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.
Alapítás: 1994
Cím: Székhely: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.; Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 87.
Telefon: +36-70-462-8505
E-mail: info@bisz.hu
Weboldal: www.bisz.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Nagy Viktor vezérigazgató, Virág Barnabás elnök
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon 100 % GIRO Zrt.
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.


A BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. célja a felelős hitelnyújtás támogatása, a kockázatok csökkentése, amelyhez a hazai pénzügyi szektor szereplőit megbízható és naprakész információkkal látja el. A Társaság több, mint húsz éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a lakossági és vállalkozási ügyfelekre vonatkozó pozitív és negatív hitelezési információk nyilvántartása terén. A Társaság tevékenységét a szükséges jogosítványok és hatósági engedélyek birtokában, a hatályos törvények által meghatározott keretek között végzi. Társaságunk több évtizedes stabil és elismert üzleti múltja bizonyítja, hogy a Társaság megfelel a körültekintő, megbízható és biztonságos működés valamennyi követelményének.

Termékek és szolgáltatások

•    Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)
A KHR a pénzügyi intézmények által átadott adatokat kezeli, majd hiteljelentések formájában juttatja vissza ezeket, a banki hitelbírálati folyamatokba. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) 1995-ben kezdte meg működését. A szolgáltatás tartalma kezdetben a vállalkozási hitelszerződések nyilvántartása volt, amely később kiegészült a lakossági hitelmulasztások (negatív lista), majd 2012-től a teljes körű lakossági hitelszerződés (pozitív lista) nyilvántartással. A KHR a két fő nyilvántartása mellett tartalmaz vállalati fizetésképtelenséget, illetve csalás és visszaélés információkat is. 2015-től a KHR-ben a „magáncsőd” intézményébe belépett természetes személyek adatai is tárolásra kerülnek, amelyről értesítést küld a természetes személyt hitelező pénzintézeteknek. (Rövid video bemutató: http://www.bisz.hu/KHR_bemutato)
•    KHR-Vállalkozási Early Warning (KHR-VEW)
A KHR-EW a hitelkockázat megváltozás jelzésének hatékony eszköze. A szolgáltatás a KHR vállalkozási hitel- illetve hitel jellegű szerződésekben bekövetkezett fizetési készség és képesség változásáról ad jelzéseket a felhasználóknak, jellemzően napi rendszerességgel. Emellett a felhasználói igényektől függően a szolgáltatás igénybe vehető havi információkiszolgálás mellett is.
•    KHR-Lakossági Early Warning (KHR-LEW)
A szolgáltatás a finanszírozó portfóliójába tartozó természetes személy lakossági hitelszerződéseiben beállt nem teljesítéseket (mulasztásokat), illetve a bekövetkezett mulasztáson túl a nem teljesítő szerződés adataiban bekövetkezett változásokat mutatja a felhasználóknak. A figyelést a partnerek napi és havi gyakorisággal tudják igénybe venni.
•    Probability of Default (PD) kalkulátor
Hazai KKV-k hitel egy évre előre mutató bedőlési valószínűségét lehet meghatározni, az MNB szakmai útmutatása alapján megalkotott, több tízezer vállalkozás adataiból készített, kalkulátor segítségével. (Rövid ismertető video: https://www.bisz.hu/pd_szolgaltatas_film)
•    Lakossági üzleti értesítés
A szolgáltatást igénybe vevő pénzintézet a portfóliójában szereplő természetes személyekkel kapcsolatban kap értesítést arról, hogy a szektorban a természetes személyhez tartozó valamely szerződésben negatív körülmény (mulasztás, csalás, visszaélés) lépett fel. A szolgáltatás gyakorlatilag a lakossági Early Warning szolgáltatás „kistestvére” amely általános információt biztosít probléma bekövetkezéséről.
•    Díjmentes készpénz felvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartása (KPKNY)
A KPKNY azt a célt szolgálja, hogy pénzforgalmi szolgáltatók megbizonyosodjanak, hogy az egyes fogyasztók saját számlájukról történő (havi kétszeri, maximum 150.000 Ft erejéig megvalósuló) díjmentes készpénzfelvételt máshol nem veszik igénybe.
•    Jövedeleminformációs Rendszer (JIR)
Társaság a Jövedeleminformációs Rendszert a Magyar Nemzeti Bank szervezése mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttesen hozta létre és működteti. A szolgáltatás 2020. február 1-én indult el. A JIR-en keresztül valósul meg a természetes személyek elektronikus keresetkimutatásának továbbítása a pénzintézetek felé.
•    Bankinformációs szolgáltatás (BI)
A BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. a szolgáltatásban a magyar finanszírozási piac működéséről nyújt kiterjedt hitelezéssel kapcsolatos információt, kumulált adatok biztosításával banktitkot nem sértő módon. A szolgáltatásban a partnerek által meghatározott megközelítések szerint kerülhetnek kiszolgálásra adatok.
•    DATAMANAGER szolgáltatás
Egy migrációs szolgáltatás, amelyben egy erre létrehozott eszköz külön lehetőséget teremt nagy mennyiségű adatok mozgatására. Ennek köszönhetően pénzintézetek összeolvadásakor, nagy portfólió átruházásakor könnyen és biztonságosan lehet elvégezni az adatmozgatást.

 

Cégtörténet


Társaság 1994-ben került megalapításra, hogy hitelreferencia szolgáltatást nyújtson a magyar pénzügyi piac számára. A céget pénzintézetek alapították, amelynek 2003 óta egyszemélyes tulajdonosa a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. A GIRO Zrt. részvényeit 2014-ben a Magyar Nemzeti Bank vásárolta meg, így a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. is közvetve köztulajdonban lévő gazdasági társaságként működik.
A BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. a hatályos törvények keretei között folyamatosan fejleszti szolgáltatási palettáját. Társaság integrált irányítási rendszert működtet, így üzleti folyamataiban alkalmazza az ISO 9001-es és ISO/IEC 27001-es szabványok előírásait.