Fogalomtár (2012)

Jegybanki alapkamat

Adott ország jegybankja – Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank – által megállapított kamatláb. A jegybanki alapkamat nagysága a gazdaság helyzetével és jövőbeli kilátásaival függ össze.

Jegyzési allokáció

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő eljárás, melynek során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések elfogadásának mértékéről.

Jelzálog-hitelintézet

Olyan szakosított hitelintézet, amely Magyarország vagy más EGT-tagállam területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújt kölcsönt, amelyhez forrásait jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti. Betétgyűjtésre nem, jelzáloglevél kibocsátására viszont kizárólag jelzálog-hitelintézet jogosult.

Jelzáloghitel

Jelzálog fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön A hitel/kölcsön fedezete általában ingatlan.

Jelzáloglevél

Kizárólag jelzálog-hitelintézet által külön törvény alapján kibocsátott névre szóló, átruházható értékpapír. A Magyarország területén előállított jelzáloglevélre a kötvényről szóló jogszabály rendelkezéseit kell főszabályként alkalmazni.

Jutalékok

Jutalékok, díjak

  • Elfogadott váltók letéti őrzése
  • Váltóelfogadás jutaléka

Jutalékok, költségek

A nemzetközi gyakorlat szerint mindkét fél a saját bankjánál felmerülő költségeket viseli, de a nemzetközi szabályzat szerint az inkasszó ügylet indítójának, a Megbízónak megtérítési kötelezettsége áll fenn. A bankok által felszámított jutalékok jogcímei:

  • Beszedési megbízás vétele
  • Beszedési megbízás módosítása
  • Sürgetés
  • Bank címére és/vagy rendeletére küldött áru felszabadítása
  • Váltóelfogadás
  • Elfogadott váltók letéti őrzése
  • Beszedési megbízás visszavonása

Jóváhagyás

A fizetési művelet teljesítésére szóló megbízás adása a banknak pl. papír alapon, bankkártya-használattal vagy egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel.

Jóváírás

A bankszámlán levő egyenleg növelése.

Jövedéki garancia

A garantőr a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény alapján előírt tevékenységek (adóraktári engedély, adómentes felhasználó (keret) engedélye, kereskedelmi tevékenység) engedélyezéséhez szükséges jövedéki biztosíték céljából bankgaranciát vállal az illetékes vámhatósággal, mint kedvezményezettel szemben.