Hírek, aktualitások

2022. június 24.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

TÁJÉKOZTATÓ AZ UKRAJNAI HÁBORÚS MENEKÜLTEK RÉSZÉRE BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN

Метою цього документу є забезпечення загальної інформації про угорські правила відкриття банківського рахунку. Деякі вітчизняні установи у процесі своєї діяльності можуть відхилятися від окремих правил.

Перед відкриттям рахунку, будь ласка, поцікавтеся на вебсторінці або у філіалі банку про необхідні для цього дії та документи.

Банківський сектор надає підтримку біженцям, з цією метою банки на своїх вебсторінках надають загальну інформацію щодо умов, процесу, вимог відкриття банківського рахунку та необхідні для цього документи. Поряд з цим банки на вебсторінках надають інформацію про зняття готівки, про адреси банкоматів, в тому числі тих банкоматів, у яких можна зняти готівку за допомогою банківської картки, випущеної українськими банками.
 

Jelen dokumentum célja általános tájékoztatás nyújtása a magyarországi előírásokról bankszámlanyitás esetében; az abban foglaltaktól a hazai pénzintézetek gyakorlatuk során eltérhetnek.

Kérjük a számlanyitást megelőzően érdeklődjön az érintett bank honlapján vagy bankfiókban a számlanyitáshoz szükséges teendőkről és dokumentumokról.

A bankszektor elkötelezett a menekültek támogatása iránt, ennek érdekében a bankok saját honlapjukon adnak általános tájékoztatást a számlanyitás feltételeiről, folyamatáról, kondícióiról és dokumentációs igényekről. Emellett az érintett bankok honlapjukon tájékoztatást adnak a készpénzfelvételi lehetőségekről, ATM elérhetőségekről is, ideértve azokat az ATM-eket, ahol az ukrán bank által kibocsátott bankkártyával lehet készpénzt felvenni.

 

Які дані необхідні для відкриття банківського рахунку?

 • прізвище та імʼя
 • прізвище та імʼя при народженні,
 • громадянство,
 • дата та місце народження,
 • прізвище та імʼя матері при народженні,
 • адреса, або за відсутності такої, місце проживання,
 • тип та номер документа про посвідчення особи;
 • податковий ідентифікаційний номер
   

Milyen adatok szükségesek a számlanyitáshoz?

 • családi és utónév
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • anyja születési neve,
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,
 • azonosító okmány típusa és száma;
 • adóazonosító jel
   

Які документи необхідні для відкриття банківського рахунку?

Для іноземних громадян:

 • закордоний паспорт
 • документ, що підтверджує право на проживання. або документ, що надає право на перебування, наприклад, документ про визнання шукача притулку, дозвіл на перебування...
 • документ, підтверджуючий податковий ідентифікаційний номер, або за відсутність такого, продиктований податковий ідентифікаційний номер (з метою складання декларації CRS)
 • В тому випадку, якщо документ містить у собі виключно написані кирилицею дані, банк може запросити документ, що посвідчує справжніть документа, документів (наприклад, видану Посольством України в Угорщині довідку, або гуманітарний дозвіл на перебування для шукачів притулку) або переклад документа, документів.
   

Milyen dokumentumok szükségesek a számlanyitáshoz?

Külföldi állampolgár esetében:

 • útlevél
 • tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány pl.: menedékeskénti elismerést igazoló dokumentum, tartózkodási engedély …
 • adóazonosító jelet igazoló dokumentum vagy ennek hiányában bediktálással megadott adóazonosító (CRS nyilatkozattétel céljából)
 • amennyiben az okmány kizárólag cirill betűs, úgy az adott bank a  hitelességet igazoló okmányt (pl. Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége által kiállított Bizonyítvány vagy Humanitárius Tartózkodási Engedély Menedékjogot Kérők Részére), vagy az okmány, okmányok hiteles fordítását kérhet
   

Для тих, хто має угорське громадянство:

 • офіційний документ, придатний для посвідчення особи (видане угорськими органами влади посвідчення особи, або закордоний паспорт, або картка-права водія)
 • офіційний документ про підтвердження адреси (якщо місце проживання або перебування знаходиться в Угорщині)
   

Magyar állampolgársággal rendelkezők esetében:

 • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található)
   

Які додаткові дії, документи та заяви можуть бути необхідними при відкритті банківського рахунку?

 • засвідчення джерела коштів (наприклад, виписка з отримання готівки, у разі внесення готівки, підтвердження про те, що про суму під час перетину кордону був повідомлений відповідний компетентний орган у справах іноземних громадян, а у разі внесення готівки, що зберігалася в іноземному банку, виписка з рахунку іноземного банку),
 • заява щодо джерела майна (особливо у випадку активів на суму більш ніж три мільйони форинтів),
 • заповнення клієнтом скринінгової анкети під час відкриття банківського рахунку,
 • у випадку, якщо клієнт не володіє угорською або англійською мовами, банк може вимагати допомогу перекладача у спілкуванні.
   

Számlanyitás esetén milyen további teendők, dokumentumok és nyilatkozatok lehetnek szükségesek?

 • pénzeszköz forrásának igazolására (pl.: készpénz nyilatkozat, készpénzbefizetés esetén annak igazolása, hogy a határátlépés során a készpénz bejelentésre került az illetékes idegenrendészeti hatóságnál, külföldi bankszámlán tartott vagyon készpénzben történő befizetése esetén a külföldi bankszámla kivonata),
 • vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat (különösen hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszköz esetén),
 • ügyfél-átvilágítási kérdőív kitöltése a számlanyitás során,
 • magyarul, angolul nem beszélő állampolgár esetén a bank kérésére tolmács közreműködése lehet szükséges, aki segíteni tud a kommunikációban.