Munkacsoportok

Adózás

Adózási munkacsoport (AMCS)

A munkacsoport a hitelintézeti és pénzügyi szektort érintő adózással kapcsolatos kérdéseket folyamatosan egyezteti, jogszabály módosító javaslatokat készít a kormányzat felé, egyezteti a bankszektor adózási gyakorlati kérdéseit a tagok között és más bankszektorhoz közel álló pénzügyi szakmai szövetségekkel. Figyelemmel kíséri az európai és nemzetközi adóügyi kérdéseket. 

IFRS-adó almunkacsoport

Az almunkacsoport az egyedi beszámolók IFRS-ek szerint történő elkészítésére történő átállásból, valamint a standard változások implementálásából eredő, szektort érintő adóhatások feltárásával, kezelésével foglalkozik. Fórumot biztosít a jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos szakértői és szabályozói egyeztetésekre. 

Felelős:
Schőner Gábor
+36 1 327 7085
schoner.gabor@bankszovetseg.hu

 

Nemzetközi adó adatcsere munkacsoport

A munkacsoport specifikálja és egyezteti az U.S.A. által elrendelt és a hazai pénzügyi intézményekre is vonatkozó FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jogszabállyal valamint az EU CRS/DAC pénzügyi számlák adatairól szóló információcserével kapcsolatos szektort érintő kötelezettségek teljesítésekor felmerülő problémákat. Különös tekintettel vizsgálja az elvárások hazai jogszabályokkal való összefüggéseit, valamint a szabályok implementálását.

Felelős:
Schőner Gábor
+36 1 327 7085
schoner.gabor@bankszovetseg.hu

Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu

Bankbiztonság

Bankbiztonsági munkabizottság

A csalás elleni, a humán és fizikai biztonság és az IT biztonsági munkacsoportok munkáját összefogó bizottság.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

 

Csalás elleni munkacsoport 

A bankok elleni gazdasági jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos trendeket nyomon követő, ezzel kapcsolatos információ megosztó fórum.

Felelős:
Ladányi Zoltán
+36 1 327 7084
ladanyi.zoltan@bankszovetseg.hu

 

Humán és fizikai biztonság munkacsoport

A bankok személyi, valamint erőszakos bűncselekmények elleni fizikai védelmével (pl.: bankrablás, ATM mechanikai támadása), objektumvédelmi kérdésekkel és a humán biztonsági kockázatokkal foglalkozik.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

 

IT Biztonsági munkacsoport

A banki informatikai rendszerekkel szembeni támadásokkal kapcsolatos információ megosztó, a legújabb módszereket megvitató fórum.  

Felelős:
Ladányi Zoltán
+36 1 327 7084
ladanyi.zoltan@bankszovetseg.hu

 

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni munkacsoport

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos trendeket nyomon követő, a legújabb módszereket megvitató fórum.

Felelős:
dr. Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu
 

Bankszabályozás

Tőkekövetelmény szabályozási munkacsoport (Bázel, CRD)

A munkacsoport a tőkekövetelmény- és likviditásszabályozással kapcsolatos nemzetközi és hazai jogszabályalkotást követi nyomon. Véleményezi a tőkekövetelmény direktívát és rendeletet, illetve azok módosításait (CRD, CRR). Részt vesz a tőkekövetelmény direktíva átültetésével kapcsolatos magyar jogszabálytervezetek kidolgozásában, illetve véleményezi azokat.

HUNOR - Működési kockázat munkacsoport

A munkacsoport találkozókon (Döntéshozó Testületi üléseken) a HUNOR rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat vitatják meg, illetve döntenek a további fejlesztésekről.

(A HUNOR együttműködésben résztvevő bankok meghatározott bontásban adatot szolgáltatnak egy közös működési kockázati adatbázisba, hogy a közös adatbázist felhasználhassák saját modelljeik kialakításához, elemzéseikhez.)

Felelős:
Móra Mária Tünde
+36 1 327 6035
mora.maria@bankszovetseg.hu

Belső ellenőrzés

Compliance munkacsoport

A banki compliance felelősök fóruma.

Belső ellenőrzési munkacsoport

A munkacsoport rendszeresen megtárgyalja a jogszabályok és az MNB előírásai által a belső ellenőrzési területek feladatkörébe sorolt tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatokat, javaslatokat.

Felelős:
dr. Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu

Hitelezés

Agrárszektor munkacsoport

A munkacsoport feladata az agrárszektort érintő kormány és miniszteri rendeletek véleményezése. 

Közraktározási hitelezés almunkacsoport

A munkacsoport feladata a közraktári törvény módosításának az előkészítése. 

Energia munkacsoport

A munkacsoport feladata az Energia törvény módosításával kapcsolatos szabályozások véleményezése. 

KKV munkacsoport

A munkacsoport feladata a kormány és miniszteri rendeletek, valamint az MFB hitelprogramjainak véleményezése.

EXIM almunkacsoport

Az almunkacsoport feladata a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. termékeinek, programjainak véleményezése.

Okmányos ügyletek munkacsoport

A munkacsoport feladata a garanciát, akkreditívet érintő szabályozás véleményezése, felmerülő jogszabály értelmezési problémák megvitatása.

Széchenyi Kártya munkacsoport

A munkacsoport feladata a Széchenyi-kártya feltételeinek módosulásával kapcsolatos véleményezés.

Hitelgarancia munkacsoport

A hitelgarancia intézményekkel, valamint a hitelgarancia termékekkel kapcsolatos véleményező, javaslattevő fórum.

Lízing munkacsoport

A munkacsoport feladata a lízing tevékenységre vonatkozó jogszabályok véleményezése.

EFSI munkacsoport

Az Európai Beruházási Terv finanszírozási forrásait biztosító Európai Stratégiai Beruházási Alappal foglalkozó véleményező, javaslattevő fórum.

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

 

KHR munkacsoport

A KHR-t kezelő szervezet (BISZ Zrt.) és a KHR-t felhasználó bankok közös munkacsoportja az adósnyilvántartás kérdéseinek, fejlesztési lehetőségeinek megtárgyalására. 

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Dr. Kajtor-Wieland Ildikó
+ 36 1 327 7087
wieland.ildikó@bankszovetseg.hu

 

Magáncsőd munkacsoport

A magáncsőd intézményének működésével, a szabályozási háttérrel kapcsolatos javaslatok megfogalmazásával és jogszabálytervezetek véleményezésével foglalkozó munkacsoport.

Felelős:
Dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

 

Jelzálogbanki szakmai munkacsoport

A munkacsoport feladata a jelzálogleveleket, jelzálogbankokat érintő javaslatok megfogalmazása, jogszabályok véleményezése.

Tőkepiaci albizottság

Közigazgatási és szabályozási albizottság

Ingatlanértékelési albizottság

Felelős:

Dr. Kajtor-Wieland Ildikó
+ 36 1 327 7087
wieland.ildikó@bankszovetseg.hu

Humánerőforrás

Humánerőforrás munkabizottság

A humánpolitikai vezetők tapasztalatcseréjét szolgáló fórum. Aktívan részt vesz a javadalmazási politikát érintő jogszabályalkotásban és véleményezésben.

Képzési és oktatási munkacsoport

A banki szakemberek képzésével és továbbképzésével összefüggő „best practice” és „benchmark” típusú információk, összegyűjtése és megosztása a banki közösség tagjaival annak érdekében, hogy lehetővé váljék a banki képzések átjárhatósága, a követelmények egységesítése.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Jogi ügyek

Jogászok munkacsoport 

A munkacsoport az egyes kormányzati tervezetekről alakít ki álláspontot.

Felelős:

Dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

Dr. Kajtor-Wieland Ildikó
+36 1 327 7087
wieland.ildiko@bankszovetseg.hu

 

Adatvédelmi almunkacsoport

A jogászok munkacsoporton belül adatvédelmi almunkacsoport alakult, melynek feladata az Uniós és hazai adatvédelmi jogalkotás, jogalkalmazás, illetőleg más eljárás kezdeményezése. 

Work-out munkacsoport

Állandó munkacsoport, a bírósági végrehajtás, követeléskezelés, csőd, felszámolás, reorganizáció kérdésében jogszabály-módosításokat véleményez, kezdeményez elsősorban a vállalati hitelezéshez kapcsolódóan.

Peres munkacsoport

A bankszektort érintő hasonló ügyben indított nagyobb számú, illetve jelentősebb perekkel kapcsolatos jogi szakmai kérdéseket tárgyaló munkacsoport.

Felelős:
Dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

Kommunikáció

Kommunikációs munkacsoport

Alapvető feladata, hogy az MBSZ érdekvédelmi feladatának ellátásáról szóló kommunikációs célokat, irányokat, a kommunikáció tartalmát a tagbankok kommunikációs vezetőivel egyeztesse. Közösen dolgozzák ki a kommunikációs programokat, kölcsönösen segítik a sajtókapcsolatok ápolását. 

Egyenlő bánásmód almunkacsoport

Az almunkacsoport kitűzött fő céljai: az egyenlő bánásmód/fogyatékossággal élő ügyfelek kiszolgálása kapcsán elérhető szakmai anyagok, információk megosztása, a jó gyakorlatok, esetleg ismert nemzetközi példák és/vagy problémák és megoldásuk bemutatása, megosztása, igény esetén a témában felmerülő, szektorszintű vagy több tagot is érintő kérdések centralizált, szervezett koordinálása, kezelése. 

Felelős:
Sütő Ágnes
+36 1 327 6037
suto.agnes@bankszovetseg.hu

Likviditás, Treasury

Treasury munkacsoport

Banki likviditást, treasury ügyeket érintő szabályozások áttekintésének és véleményezésének a fóruma.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Makrogazdaság

Makrogazdasági bizottság

A bankok vezető makrogazdasági elemzőinek fóruma, mely időről-időre áttekinti, és előre jelzi a magyar- és a világgazdaság fő folyamatait.

Felelős:
Vass Péter
+ 36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

MBSZ rendezvények

Külföldi Bankárklub
Egy olyan fórum, amely lehetővé teszi, hogy a külföldi állampolgárságú bankvezetők aktívabban bekapcsolódhassanak a Magyar Bankszövetség munkájába, a döntés előkészítő folyamatokba, valamint hangsúlyos szakmai kérdésekről információt kapjanak.

Felelős:
Orbán Olimpia
+36 1 327 6033
orban.olimpia@bankszovetseg.hu

Pénzforgalom, fizetések

Bankkártya munkacsoport

Speciális banki termékkör - a bankkártyák - szabályozásával, működtetésével, fejlesztésével, fejlődési irányaival kapcsolatos kérdések, témák szakmai egyeztetését végző fórum. Operatív és stratégiai bankkártyás kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Célja a magyarországi bankkártyás területi vezetők szakmai összefogása, érdekképviseleti és érdekegyeztetési feladatok megvalósítása, valamint nemzetközi szakmai kitekintés biztosítása.

Felelős:

Sütő Ágnes
+36 1 327 6036
suto.agnes@bankszovetseg.hu

 

Bankszámla díjak átláthatósága munkacsoport

Feladata a bankszámla- és a kapcsolódó szolgáltatások díjainak összehasonlíthatóvá tétele, ideértve az egységes fogalomhasználatot is.  

Pénzforgalmi munkacsoport

A pénzforgalmi gyakorlat aktuális kérdéseivel foglalkozó, alapvetően tapasztalatcserét szolgáló fórum. 

SEPA munkabizottság

Az uniós pénzforgalom egységesítését célzó SEPA folyamatból adódó hazai feladatok irányítását és szervezését végző fórum. 

SEM munkacsoport

Az EPC Modul1 azonos nevű munkacsoportjának megfelelője. (Scheme Evolution and Maintanance WG). A működő fizetési modellekkel kapcsolatos kérdésekkel, főleg fejlesztési és szabványosítási kérdésekkel foglalkozik.

NASO munkacsoport

National Adherence Support Organization - a hazai pénzforgalmi szolgáltatók SEPA fizetési modellekhez történő csatlakozását - az EPC-hez benyújtandó regisztrációs dokumentumok ellenőrzésével - segítő munkacsoport. 

Felelős:
Dávid Sándor
+36 1 327 7086
david.sandor@bankszovetseg.hu

 

Készpénzforgalmi munkacsoport

A jegybanki készpénzforgalmi szabályozások véleményezésével foglalkozik. 

Felelős:
Ladányi Zoltán
+36 1 387 7084
ladanyi.zoltan@bankszovetseg.hu

Számvitel, gazdálkodás

Tagdíjbizottság

A bizottság kidolgozza a Magyar Bankszövetség tagdíjfizetési rendszerét, módszertanát. Vizsgálja a Testületi ülés hatáskörébe rendelt szabályzat változtatásával kapcsolatos javaslatokat.

Felelős:
Schőner Gábor
+36 1 327 7085
schoner.gabor@bankszovetseg.hu