Hírek, aktualitások

2019. október 08.

Nekrológ

Szirmai Jenő (1921–2019)

Életének 99. évében elhunyt Szirmai Jenő, aki 1968 novembere és 1985 augusztusa között, nyugdíjba vonulásáig, közel 17 évig töltötte be az OTP Bank elődje, az Országos Takarékpénztár vezérigazgatói posztját. Irányítása alatt az Országos Takarékpénztár jelentős társadalmi beágyazottságra tett szert, az intézmény gazdasági szerepe megkérdőjelezhetetlenné vált. Nyugdíjas éveiben sem távolodott el az OTP Banktól, civil életében pedig Budakeszi közéletének meghatározó alakjává vált.

 

Szirmai Jenő 1921-ben született Kaposváron. Szegény családban nevelkedett, édesapját korán elveszítette, mosónőként dolgozó édesanyja egyedül nevelte őt és nővérét. Bár jó tanuló volt, anyagi helyzetük nem tette lehetővé, hogy továbbtanuljon: már 12 évesen munkába kellett állnia, dolgozott kifutófiúként, napszámosként, segédmunkásként. 16 éves korában volt lehetősége szabótanulónak állni. Önéletrajzi könyvében így emlékezett vissza gyerekkorára:

„A tapasztalataim alapján mondhatom, nagyon sok múlik azon, hogy az ember milyen családba született, milyen körülmények között élt a család. Ez kihat az emberek életére, életének alakulására.

Nekem nem volt gyerekszobám, nevelőnőm sem. Szegénynek születtem, szegénységben éltünk. Egyszobás, földes lakásban négyen laktunk. Édesapám fiatalon meghalt. Édesanyám mosónőként kereste a kenyerünket. Bizony előfordult, hogy nem volt mit ennünk. […] A hatodik osztályban Szalai tanár úr volt az osztályfőnök. Az osztály legjobb tanulója voltam. Behívta édesanyámat és mondta neki, jó tanuló ez a gyerek, taníttassa. Édesanyám sírva mondta el az anyagi helyzetünket, ő szeretné, de nincs pénzünk, és ezért sajnos, nem tud taníttatni.”

Húszévesen nősült először, de felségét – édesanyjával és testvérével együtt – elveszítette a holokausztban. Őt magát munkaszolgálatra hívták, ahonnan 1944 őszén megszökött. 1945 végén tért haza Kaposvárra, ahol másodszor is családot alapított: feleségével 62 évig élt együtt, két gyermekük született.

A második világháborút követően számos pozícióban próbálta ki magát: volt pártszervező, járási párttitkár, megyei titkár, majd Komlón lett a szénbányászati tröszt vezérigazgató-helyettese.

1960 és 1964 között levelező szakon elvégezte a Keszthelyi Agrártudományi Főiskolát, 1973 júniusában doktori oklevelet kapott, summa cum laude minősítéssel.

1968 novemberében nevezték ki az Országos Takarékpénztár vezérigazgatójának, ezt a posztot egészen nyugdíjba vonulásáig, 1985 augusztusáig, közel 17 éven keresztül töltötte be.

Visszaemlékezésében így fogalmazott az Országos Takarékpénztárban elért eredményekről:

„1985 végén a lakossági betétállomány 244 milliárd forint volt, az 1970. évinek mintegy hatszorosa. Jelentősen növekedett a hitelállomány is, 1985 végére 205 milliárd forintra, ez az 1970. év véginek több mint nyolcszorosa. […] Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb eredményének tartom a takarékpénztári vezetők és dolgozók szemléletében beállt változást. A legnehezebb feladatom az volt az első időkben, hogy vezetőtársaimmal elhitessem, megértessem, a takarékpénztár vezetése többre képes, mint amit jelenleg végez. Nem szabad arra várni, hogy majd valaki megmondja, mit csináljunk. Az országnak olyan bankra van szüksége, amely együtt lélegzik a magyar gazdasággal, nyomon követi a politikában, társadalomban, a gazdaságban bekövetkező változásokat és ehhez igazítja tevékenységét.”

1972-től a magyar lakásépítés pénzügyi finanszírozása fokozatosan az OTP feladatává vált: 1960 és 1985 között több mint másfélmillió új lakás épült az országban.

Szirmai Jenő mindig csapatban gondolkodott, ügyelt arra, hogy munkatársai erőfeszítéseit, eredményeit is bemutassa. Nyugdíjba vonulása után is dolgozott, az OTP Bankot képviselte, emellett Budakeszi város közéletének meghatározó alakjává vált, nemcsak a közösségépítésben, de a városfejlesztésben is részt vett.

99 évig élt közöttünk, végig érdeklődött a világ újdonságai iránt, lenyűgöző tájékozottsággal és felkészültséggel bírt. Példát mutatott emberségből, segíteni akarásból és mértékletességből.

Szirmai Jenőt az OTP Bank saját halottjának tekinti.