Tagjaink

OTSZ
OTSZ
Alapítás: 1990
Cím: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4.
Telefon: +36-1-488-0863
Kék szám:
Fax: +36-1-488-0861
E-mail: info@otsz.hu
Weboldal: www.magyartakarekok.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Varga Antal-ügyvezető igazgató
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon 100 % Takarékszövetkezetek
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

Az Országos Szövetség a Takarékszövetkezetek 1990. április 18-án lezajlott I. Kongresszusán az 1971. évi III. törvény alapján létrehozott szervezetnek (SZÖVOSZ) általános jogutódja. Az OTSZ az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. és II. törvény alapján létrehozott, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével működő társadalmi szervezet.

A tagok, az 1993. október 13-án megkötött, 1998. április 29. napján új tartalommal elfogadott, és 2000. december 14-én, valamint 2004. március 31-én módosított Takarékszövetkezeti Integrációs Szerződésben foglaltakat alapul véve és az abban vállalt kötelezettségek teljesítéseként a szövetkezeti hitelintézetek iránti bizalom erősítése, jó üzleti hírnevének biztosítása, integrációjának elősegítése érdekében, a szövetkezeti szolidaritás elve alapján önálló jogi személyként, az integráció más elemeitől jogi és gazdasági elkülönültséggel, illetve önállósággal hozták létre az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget.

A Takarékszövetkezeti Integráció keretében a Szövetség kiemelt feladata: a tagszervezetei és társult tagjai érdekeinek külső és belső képviselete, védelme; lobbytevékenység folytatása, különösen a jogalkotás, a pénzpiaci döntések meghozatala során és a felügyeleti ellenőrzésre jogosult szakhatósági szervek feladatellátása kapcsán. Az érdekképviseleten kívüli legfontosabb feladata a tagszervezetei oktatásának megszervezése; azok tevékenységét segítő tanácsadás, pénzügyi és piaci helyzetének megerősítése és a marketing tevékenység országos megszervezése az Integráció egységes megjelenésének elősegítése, fejlesztése érdekében.

A Szövetség feladatait az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alappal, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel, más szövetkezeti szervezetekkel, a Magyar Bankszövetséggel, a Magyar Kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével együttműködve látja el.

A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik önkéntesen egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális céljaikat közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozásuk útján megvalósítsák. A szövetkezetek az önsegély, az egyéni felelősség, a demokrácia, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapulnak. Alapítók hagyományát követve a szövetkezeti tagok hisznek a becsületesség, a nyíltság és a társadalmi felelősség etikai értékeiben és a másokért való törődésben. A Szövetség a takarékszövetkezeti elvek érvényesülését preferálja a jövőben is. A vagyonarányos döntési mechanizmust, és az annak megfelelő gazdálkodási formát tudomásul veszi.