Projektjeink

2016. augusztus 31.

Tájékoztatás: Bankkártya kategóriák

Tisztelt Kártyabirtokos! Tisztelt Ügyfél!

A bankkártyákra vonatkozóan az EU 2015/ 751. számú rendelete előírja az uniós tagállamokban a bankkártya plasztikon a bankkártya kategóriájának megjelenítését (category identifier).

Mivel a bankkártya nemzetközi használatú fizetési eszköz, azaz meglehetősen gyakori a Magyarországon kívüli fizetési tranzakció a bankkártyákkal, így a kategória megnevezések – a kártyatársasági előírásoknak megfelelően – angol nyelven kerülnek a Magyarországon kibocsátott bankkártyákra is.

2015. június 24.

Aktualizált Magatartási Kódex

Aktualizált Magatartási Kódex

a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek

ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról

2010. január 1. napján hatályba lépett a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex azzal a céllal, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők és a hitelezők közötti kapcsolatban nélkülözhetetlen bizalmat.

Az Országgyűlés és a Kormányzat jogalkotási tevékenysége eredményképpen a Magatartási Kódex számos rendelkezése 2014-ben jogszabályi szinten került szabályozásra, amely szükségessé tette a Magatartási Kódex felülvizsgálatát.

2012. szeptember 13.

A Napközbi GIRO rendszer indulása

2012. július 2-án indul a többszöri napközbeni elszámolást biztosító bankközi GIRO rendszer.
Az eddigi T+1 rendszer helyett már a T. napon jóváírják a kedvezményezett számláján az aznap indított, elektronikusan feladott forint átutalást. A változás révén az átutaló ügyfél 1 nappal tovább rendelkezhet pénze felett. (A fizetési forgalom többi része – beszedések, papír alapú átutalás – továbbra is a régi rendszeren történik.)

Az új rendszernek azonban perspektívikus jelentősége is van.

2012. szeptember 13.

Megújult a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A Parlament a tavalyi év októberében elfogadott egy új és önálló törvényt (2011. évi. CXXII. törvény KHRtv.), amellyel kibővítette és újraszabályozta a hazai hitelintézeti szektor egyik legfontosabb közös információs rendszerét a KHR-t. A Parlament régen húzódó ügy végére tett pontot ennek a törvénynek az elfogadásával, hiszen a KHR lakossági negatív listás nyilvántartásának a pozitív hitel adatokkal teljes listássá történő kiegészítése lassan egy évtizede folyamatos igénye a szektornak.

2010. október 2.
2008. október 2.

A Magyar Bankszövetség Elnökségének 1/2008. ajánlása

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj- mutató számításáról és közzétételérıl szóló a 41/1997. (III. 5) Kormányrendelet 8. §. (4) bekezdésében foglaltak egységes kezelésére és értelmezésére.

Az Ajánlásban foglaltakat a következő bankok ismerték el magukra nézve kötelezőnek:

Allianz Bank Zrt.
Budapest Bank Nyrt.
CIB Bank Zrt.
ERSTE Bank Hungary Nyrt.
FHB Bankcsoport
K&H Zrt.